Events

November 2018

Nov

18

Sunday

Nov

21

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Nov

25

Sunday

Nov

28

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

December 2018

Dec

02

Sunday

Dec

05

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Dec

09

Sunday

Dec

12

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Dec

16

Sunday

Dec

19

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Dec

23

Sunday

Dec

30

Sunday

January 2019

Jan

06

Sunday

Jan

09

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jan

13

Sunday

Jan

16

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jan

20

Sunday

Jan

23

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jan

27

Sunday

Jan

30

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

February 2019

Feb

03

Sunday

Feb

06

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Feb

10

Sunday

Feb

13

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Feb

17

Sunday

Feb

20

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Feb

24

Sunday

Feb

27

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

March 2019

Mar

03

Sunday

Mar

06

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Mar

10

Sunday

Mar

13

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Mar

17

Sunday

Mar

20

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Mar

24

Sunday

Mar

27

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Mar

31

Sunday

April 2019

Apr

03

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Apr

07

Sunday

Apr

10

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Apr

14

Sunday

Apr

17

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Apr

21

Sunday

Apr

24

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Apr

28

Sunday

May 2019

May

01

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

May

05

Sunday

May

08

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

May

12

Sunday

May

15

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

May

19

Sunday

May

22

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

May

26

Sunday

May

29

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

June 2019

Jun

02

Sunday

Jun

05

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jun

09

Sunday

Jun

12

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jun

16

Sunday

Jun

19

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jun

23

Sunday

Jun

26

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jun

30

Sunday

July 2019

Jul

03

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jul

07

Sunday

Jul

10

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jul

14

Sunday

Jul

17

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jul

21

Sunday

Jul

24

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Jul

28

Sunday

Jul

31

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

August 2019

Aug

04

Sunday

Aug

07

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Aug

11

Sunday

Aug

14

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Aug

18

Sunday

Aug

21

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Aug

25

Sunday

Aug

28

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

September 2019

Sep

01

Sunday

Sep

04

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Sep

08

Sunday

Sep

11

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Sep

15

Sunday

Sep

18

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Sep

22

Sunday

Sep

25

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Sep

29

Sunday

October 2019

Oct

02

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Oct

06

Sunday

Oct

09

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Oct

13

Sunday

Oct

16

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Oct

20

Sunday

Oct

23

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

Oct

27

Sunday

Oct

30

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, 6:30 AM - 8:15 PM   

November 2019

Nov

03

Sunday